ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES


Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi,
xejn ma jonqosni


Il-Mulej hu r-ragħaj
 tiegħi, xejn ma jonqosni;
 f’mergħat kollha ħdura
 jqegħedni. Ħdejn l-ilma,
 fejn nistrieħ, jeħodni;
 hemm hu jrejjaqni.

Imexxini fit-triq tas-
sewwa minħabba l-isem
tiegħu. Imqar jekk nimxi
f’wied mudlam, ma
nibżax mill-ħsara, għax
inti miegħi. Il-ħatar
tiegħek u l-għasluġ
tiegħek, huma jwennsuni.

Go to Archive
Il-Mixja tar-Randan bhala Komunita

Dan huwa l-pjan ta' mixja ta' 40 gurnata fi zmien ir-Randan li ntbaghat f'kull residenza fiz-Zebbug biex insegwuh bhala komunita... 

Kompli aqra...
Eżerċizzi għaż-żgħażagħ

Ezercizzi ghaz-zaghzagh bejn it-18 u l-35 sena fis-seminarju magguri t'Ghawdex, fit-8.00pm ... 

Kompli aqra...
Sejħa Għall-Offerti għal Provista u Xogħol

L-ufficcju Parrokkjali, bil-kollaborazzjoni tad-Dipartiment ta' EkoGhawdex fi hdan il-Ministeru ghal Ghawdex, ihabbar it-tnedija ta' din l-offerta: PSMZ/2024/1 ... 

Kompli aqra...
Meditazzjoni minn Monsinjur Lawrenz Sciberras

Il-Gimgha 16 ta' Frar, fil-parroċċa tagħna ngħata bidu għal meditazzjoni minn Monsinjur Lawrenz Sciberras mibnija fuq l-aħħar waqtiet mill-ħajja ta’ Gesu Kristu... 

Kompli aqra...

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa