ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES


Niftħu qalbna għal Alla

Għalhekk din is-Sena
Mqaddsa straordinarja:
biex ngħixu
fil-ħajja ta' kuljum
il-ħniena li sa minn
dejjem il-Missier
xerred fuqna.
F'dan il-Ġublew
ejjew inħallu lil
Alla jissorprendina.

Hu ma jegħja qatt
jiftaħ beraħ il-bieb
ta' qalbu biex
itennilna li jħobbna
u jrid jaqsam
ħajtu magħna.
(MV, 25)

Go to Archive
Merћba

Illum 15 ta’ Settembru, 2021, nagћtu merћba lil Fr Krystof li beda’ il-ministeru pastorali tiegћu fil-paroċċa tagћna fil-quddiesa tas-7.00pm. ... 


Kompli aqra...
Festa tal-Madonna tal-Gћażżiela 2021

Il-Ħadd 12 ta’ Settembru 2021, saret il-festa tal-Madonna tal-Gћażżiela. Din is-sena ċċelebrajna din il-festa permezz ta’ talba tal-Gћasar fl-4.30pm u Konċelebrazzjoni fil-5.30pm bl-omelija minn Fr Geoffrey G Attard. ... 

Kompli aqra...
Sejħa Franġiskana

Fil-11 ta’ Ottubru 2020 tajt bidu għal sena ta’ esperjenza mal-komunità tal-patrijiet Franġiskani Konventwali ġewwa il-Kunvent ta’ Burmarrad. Esperjenza bħal din isservi biex żagħżugħ jibda jara u jitgħallem... 

Kompli aqra...
Festa ta' San Franġisk t'Assissi

Il-Ħadd 4 t’ Ottubru, ċċelebrajna l-festa ta’ San Franġisk t’Asissi, qaddis prottetur ta’ l-annimali. Biex niċċelebraw din il-festa kienu mistednin l-annimali domestiċi li flimkien mas-sidien tagћhom, attendew gћall-quddiesa ... 


Kompli aqra...

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa