ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES


Niftħu qalbna għal Alla

Għalhekk din is-Sena
Mqaddsa straordinarja:
biex ngħixu
fil-ħajja ta' kuljum
il-ħniena li sa minn
dejjem il-Missier
xerred fuqna.
F'dan il-Ġublew
ejjew inħallu lil
Alla jissorprendina.

Hu ma jegħja qatt
jiftaħ beraħ il-bieb
ta' qalbu biex
itennilna li jħobbna
u jrid jaqsam
ħajtu magħna.
(MV, 25)

Go to Archive
Programm Tal-Festi Sollenni 2018


Programm Tal-Festi Sollenni F’ġieħ Il-Verġni Marija Assunta Inkurunata Li Se Jiġu Ċċelebrati Fil-Parroċċa Arċipretali, Matriċi U Santwarju Taż-Żebbuġ Għawdex 3 - 19 T’awwissu 2018...

Read more...
May 2018

Wednesday the 2nd of May was the first Wednesday in preparation for the solemnity of the Assumption of the Virgin Mary. L-Erbgħat tal-Madonna or L-Erbgħat ta’ Santa Marija consist of fifteen Wednesdays that serve as a spiritual preparation for the feast of the Assumption...

Read more...
Lent 2018

Wednesday the 14th of February was Ash Wednesday. Archpriest Canon Reuben Micallef celebrated the Ash Wednesday Liturgy during which ash is distributed on the forehead of the faithful....

Read more...
Latest News
(October 2017 - December 2017)


The feast of Our Lady of the Rosary was held on the first Sunday in October. The Santa Marija Band participated in the procession that went round the streets of the village...

Read more...

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa