ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES


Niftħu qalbna għal Alla

Għalhekk din is-Sena
Mqaddsa straordinarja:
biex ngħixu
fil-ħajja ta' kuljum
il-ħniena li sa minn
dejjem il-Missier
xerred fuqna.
F'dan il-Ġublew
ejjew inħallu lil
Alla jissorprendina.

Hu ma jegħja qatt
jiftaħ beraħ il-bieb
ta' qalbu biex
itennilna li jħobbna
u jrid jaqsam
ħajtu magħna.
(MV, 25)

Go to Archive
Festa ta' San Franġisk t'Assissi

Il-Ħadd 4 t’ Ottubru, ċċelebrajna l-festa ta’ San Franġisk t’Asissi, qaddis prottetur ta’ l-annimali. Biex niċċelebraw din il-festa kienu mistednin l-annimali domestiċi li flimkien mas-sidien tagћhom, attendew gћall-quddiesa ... 


Kompli aqra...
Festa tal-Madonna tal-Gћażżiela

Il-Ħadd 13 ta’ Settembru 2020, saret il-festa tal-Madonna tal-Gћażżiela. Din is-sena ċċelebrajna din il-festa permezz ta’ talba tal-Gћasar fl-4.30pm u Konċelebrazzjoni fil-5.30pm u omelija minn Dun Samuel Grech. ... 


Kompli aqra...
Aġġornament: Proġġett Kampnari (4)

10 ta’ Settembru 2020: Nahsbu ghal fuq nett!...
12 ta’ Settembru 2020: 'Il fuq 'il fuq!... 

Kompli aqra...
Aġġornament: Proġġett Kampnari (3)

3 ta’ Awwissu 2020: Ġmiel il-ġebla Maltija u l-maestrija Żebbuġija fil-bini tal-kampnari tal-knisja tagћna! 12 ta’ Awwissu 2020: Erba’ pilastri ta’... Kampnar!... 

Kompli aqra...

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa