ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES


Niftħu qalbna għal Alla

Għalhekk din is-Sena
Mqaddsa straordinarja:
biex ngħixu
fil-ħajja ta' kuljum
il-ħniena li sa minn
dejjem il-Missier
xerred fuqna.
F'dan il-Ġublew
ejjew inħallu lil
Alla jissorprendina.

Hu ma jegħja qatt
jiftaħ beraħ il-bieb
ta' qalbu biex
itennilna li jħobbna
u jrid jaqsam
ħajtu magħna.
(MV, 25)

Go to Archive
Tberik tal-Basket ta' l-IskolaRead more...
Festa ta' l-GhazzielaRead more...
Main Events - August

First Day of the Kwindiċina Saturday the 10th of August is the first day of the traditional Kwindiċina or fifteen days leading to the Solemnity. At 7.00 p.m. Fr Joseph Attard celebrated Mass. At 8.00 pm. the Vigil of Prayer took place on the church parvis, presided by Rev Fr Marcello Ghirlando OFM... 

Read more...
Programm tal-festi solenni f'ġieħ il-Verġni Marija Assunta Inkurunata


Read more...

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa