ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES


Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi,
xejn ma jonqosni


Il-Mulej hu r-ragħaj
 tiegħi, xejn ma jonqosni;
 f’mergħat kollha ħdura
 jqegħedni. Ħdejn l-ilma,
 fejn nistrieħ, jeħodni;
 hemm hu jrejjaqni.

Imexxini fit-triq tas-
sewwa minħabba l-isem
tiegħu. Imqar jekk nimxi
f’wied mudlam, ma
nibżax mill-ħsara, għax
inti miegħi. Il-ħatar
tiegħek u l-għasluġ
tiegħek, huma jwennsuni.

Go to Archive
Programm Festa 2022

Programm tal-Festi Solenni F’ġieħ il-Verġni Marija Assunta Inkurunata Fit-Tifkira tal-100 Anniversarju Matriċi u l-Inawgurazzjoni tar-Restawr tal-Inkwatru Titulari mill-5 sat-22 ta' Awwissu 2022 Paroċċa Arċipretali Matriċi u Santwarju Iż-Żebbuġ, Għawdex ... 


Kompli aqra...
Maratona Oħloq Tbissima 2022

Ta’ kull sena s-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl, li tħaddan magħha saċerdoti mir-raħal tagħna, torganizza maratona b’risq il-missjonijiet tagħha ġewwa l-Perù, l-Pakistan, l-Filippini kif ukoll Dar San Ġużepp ġewwa Malta... 

Kompli aqra...
Ġimgћa Mqaddsa 2022

10 t’April – Jum Ħadd il-Palm Sar il-qari tal-Passju fil-quddies kollu matul il-jum. 13 t’April Fis-7:30p.m. ġewwa l-Knisja Parrokkjali, il-Korijiet Santa Marija u Regina Angelorum bil-għajnuna tad-Direttorat għal-Wirt Kulturali fi ħdan il-Ministeru għal-Għawdex... 

Kompli aqra...
Merћba

Illum 15 ta’ Settembru, 2021, nagћtu merћba lil Fr Krystof li beda’ il-ministeru pastorali tiegћu fil-paroċċa tagћna fil-quddiesa tas-7.00pm. ... 


Kompli aqra...

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa