ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES


Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi,
xejn ma jonqosni


Il-Mulej hu r-ragħaj
 tiegħi, xejn ma jonqosni;
 f’mergħat kollha ħdura
 jqegħedni. Ħdejn l-ilma,
 fejn nistrieħ, jeħodni;
 hemm hu jrejjaqni.

Imexxini fit-triq tas-
sewwa minħabba l-isem
tiegħu. Imqar jekk nimxi
f’wied mudlam, ma
nibżax mill-ħsara, għax
inti miegħi. Il-ħatar
tiegħek u l-għasluġ
tiegħek, huma jwennsuni.

Go to Archive
Festa tal-Madonna tal-Gћażżiela 2022

Nhar il-Ħadd li ġej 18 ta' Settembru, 2022 fl-4.30pm ser issir Konċelebrazzjoni Solenni bit-Tberik u tqassim tal-Gћażżiela. Waqt din il-konċelebrazzjoni ser jiġu mbierka ... 

Kompli aqra...
Fabio Għall-Gwatemala!

Il-mixja tiegћi fis-Seminarju waslet nofs triq! Jekk Alla jrid, nhar it-Tnejn 12 ta’ Settembru ser nagћti bidu gћas-sena intermedjarja jew, kif inhi magћrufha ma’ xi wћud, is-sena barra ... 

Kompli aqra...
Mandat Missjunarju lil Fabio Cini

Nhar il-Ħadd 4 ta' Settembru 2022, is-seminarista Fabio Cini ingħata l-mandat missjunarju waqt il-Quddiesa tal-11.00am, fil-parroċċa tax-Xewkija Għawdex. Dan sabiex fi ftit jiem oħra huwa jitlaq għal esperjenza ... 

Kompli aqra...
Festa Solenni F’ġieħ il-Verġni Marija Assunta Inkurunata, Awwissu 2022

IS-SIBT 6 TA' AWWISSU l-ewwel jum tal-kwindiċina: fil-Parroċċa tagħna saret quddiesa ta' fejqan - (healing mass) - immexxija minn Patri Marcello Ghirlando OFM assistit mill-Arċipriet Dun Gwann Sultana... 

Kompli aqra...

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa