ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES
 
History Archive
  Salvu Cefai -- Benefattur tal-Irħam tal-Knisja

Mons. Luigi Vella Arċipriet Emeritus

It-Translazzjoni tal-fdalijiet tas-saċerdot Dun Karm Cachia miċ-ċimiterju għall-Knisja Parrokkjali taż-Zebbuġ

IL -KAN. KANT. DUN KARM CINI (19.05.1938 – 1.08.2014)

Dun Anton Dimech ~ ħajtu u ħidmietu ~

Il-Kappillan Dun Ġwann Camilleri (1830-1910)

Il-Parroċċa: 50 Sena Arċipretali

Iż-Żebbuġ imwaqqaf Paroċċa 325 sena ilu – 1688-2013

Dun Frangisk Vella: L-Ewwel Kappillan (1689 - 1743)

Dun Franġisk Manueli u Niesu - 2

Il-Knisja Parrokjali taz-Zebbug

Saċerdoti li niftakar Dun Ġwann Hili

Fil-Parroċċa taż-Żebbuġ Għawdex 75 Sena Ilu (1937)

L-Istatwa ta’ Santa Marija Tagħlaq 50 Sena magħna

Iz-Żebbug Ta’ Ghawdex

L-Iscouts fiz-Zebbug - Holma li Taret mar-Rih -

Il-Lok ta’ Għajn Melel

Dun Franġisk Manueli u Niesu - 1

Il-Purcissjoni Tal-Passjoni Ta’ Sidna Ġesu’ Kristu Fil-Parrocca Arcipretali u Matrici Taz-Żebbug Ghawdex

Il-Progett Tar-Restawr tal-Istatwa ta’ San Fortunatu Martri meqjuma Fil-Parrocca Arcipretali Taz-Zebbug


Other works since 1990

The Bells

Project of the Enlargement of the Church

Old Paintings of the Parish

The Statues of the Parish

Parish Priests

The Zebbug Parish Church
 

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Cini