ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES
 
Programm tal-Festi Solenni F’ġieħ il-Verġni Marija Assunta Inkurunata

Fit-Tifkira tal-100 Anniversarju Matriċi u l-Inawgurazzjoni
tar-Restawr tal-Inkwatru Titulari

mill-5 sat-22 ta' Awwissu 2022

Paroċċa Arċipretali Matriċi u Santwarju
Iż-Żebbuġ, Għawdex


 
 

 
  Previous Next  

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa