ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES
 
Mandat Missjunarju lil Fabio Cini
  Nhar il-Ħadd 4 ta' Settembru 2022, is-seminarista Fabio Cini ingħata l-mandat missjunarju waqt il-Quddiesa tal-11.00am, fil-parroċċa tax-Xewkija Għawdex. Dan sabiex fi ftit jiem oħra huwa jitlaq għal esperjenza missjunarja fil-Gwatemala.


Għal dawn l-aħħar sentejn Fabio, li huwa mill-parroċċa taż-Żebbuġ, kien qiegħed jagħmel esperjenza pastorali fil-parroċċa tax-Xewkija bħala parti mill-formazzjoni tiegħu għas-saċerdozju, u issa ser jagħmel is-sena intermedjarja tiegħu fil-Gwatemala.

F'isem il-poplu Żebbuġi kollu nawgurawlu u nitolbu għalih.


Kitba ta': Redentine Formosa
Ritratti ta': Xewkija Parish facebook page
 
  Previous Next  

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa