ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES
 
Festa tal-Madonna tal-Gћażżiela 2022
  Nhar il-Ħadd li ġej 18 ta' Settembru, 2022 fl-4.30pm ser issir Konċelebrazzjoni Solenni bit-Tberik u tqassim tal-Gћażżiela. Waqt din il-konċelebrazzjoni ser jiġu mbierka wkoll żewġ Gћażżielet ġodda tal-fidda li tqiegћdu f’idejn il-Madonna u l-Bambin fl-statwa gћażiża tal-gћażżiela. Wara, fil-5.30pm ser issir purċissjoni bis-sehem tal-Banda Santa Marija.

XEJK TV se jxandar il-Quddiesa diretta fl-4.30pm.

Kitba ta': Dun Gwann Sultana b'arrangament ta' Redentine Formosa
Ritratt ta': Dun Gwann Sultana
 
  Previous    

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa