ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES
 
Fabio Għall-Gwatemala!
  Il-mixja tiegћi fis-Seminarju waslet nofs triq! Jekk Alla jrid, nhar it-Tnejn 12 ta’ Settembru ser nagћti bidu gћas-sena intermedjarja jew, kif inhi magћrufha ma’ xi wћud, is-sena barra. Matul din is-sena ser inkun qed nagћmel esperjenza missjunarja ġewwa l-pajjiż tal-Gwatemala flimkien mas-saċerdot missjunarju Gћawdxi Dun Anton Grech. Ninsab ћerqan ћafna biex nibda din l-esperjenza.

L-iskop tas-sena intermedjarja hu biex wieћed jagћraf aћjar x’irid Alla minnu. Gћalhekk aktar milli sena barra, din hi sena ġewwa, gћaliex ser titlob minni li nidћol aktar fil-fond biex nisma’ u nagћraf aћjar is-sejћa li Alla qed jagћmilli.

Naprezza ћafna jekk tul din is-sena tkomplu tiftakru fija fit-talb tagћkom sabiex inkun attent u miftuћ gћall-vuċi t’Alla.


Kitba ta': Fabio Cini
Ritratti ta': Dun Anton Grech
 
  Previous Next  

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa