ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES
 
Festa ta' San Franġisk t'Assissi
  Il-Ħadd 4 t’ Ottubru, ċċelebrajna l-festa ta’ San Franġisk t’Asissi, qaddis prottetur ta’ l-annimali.

Biex niċċelebraw din il-festa kienu mistednin l-annimali domestiċi li flimkien mas-sidien tagћhom, attendew gћall-quddiesa mmexxija mill-Arċipriet Dun Ġwann Sultana, fl-10.30am fil-parkeġġ tas-shooting range fi triq Gћajn Mhelel fiż-Żebbuġ.Wara l-quddiesa, l-annimali domestiċi ġew mbierka u ingћataw tifkira ta’ l-okkażjoni.Kitba ta': Redentine Formosa
Ritratti ta': Carmel Saliba
 
  Previous Next  

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa