ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES
 
Aġġornament: Proġġett Kampnari (3)
 
  3 ta’ Awwissu 2020: Ġmiel il-ġebla Maltija u l-maestrija Żebbuġija fil-bini tal-kampnari tal-knisja tagћna!

12 ta’ Awwissu 2020: Erba’ pilastri ta’... Kampnar!
 

23 ta’ Awwissu 2020: Fil-pontifikal ta’ Santa Marija, il-Ministru gћal Gћawdex, is-Sur Clint Camilleri, ppreżentalna is-somma ta’ €11,000 mill-Ministeru għal Għawdex għat-tkomplija tar-restawr tal-kampnari ta’ l-istess Knisja.
 

26 ta’ Awwissu 2020: Il-festa gћaddiet ... ћidma bla waqfien ... erba' pilastri ... tmin filati ... kampnar!
 

<

29 ta’ Awwissu 2020: Telgћin.. telgћin...


  

Kitba ta': Dun Gwann Sultana u Redentine Formosa
Ritratti ta': Dun Gwann Sultana u MGOZ Terry Camilleri
 
  Previous Next  

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa