ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES
 
Jum il-qaddisin u ћutna mejtin
 
  IS-SIBT 2 TA' NOVEMBRU - F’Jum it-tifkira ta’ ћutna mejtin fid-9.30am, it-tfal tar-raћal tagћna (magћrufa bћala Zebbug Kids) libsu ta’ qaddisin u ġabru prodotti ta’ ikel gћall-karita’ mingћand il-familji tagћna.

Dawn huma xi filmati li ttieћdu waqt l-attivita’:


Dawn huma l-prodotti li nġabru b'din l-attivita:


IS-SIBT 2 TA' NOVEMBRU - It-Tifkira ta' ħutna mejtin sar Pellegrinaġġ Parrokkjali lejn iċ-Ċimiterju u Konċelebrazzjoni. 4.45pm Talb tas-Salmi fil-knisja 5.00pm Pellegrinaġġ lejn iċ-Ċimiterju 5.30 pm Quddiesa Konċelebrata u Tberik tal-Oqbra. Kienu mistiedna b’mod partikulari l-familjari ta’ ħutna li mietu matul is-sena li għaddiet. Dawk kollha li matul din is-sena tilfu lil xi ħadd għażiż għalihom (anke minn barra r-raħal) kienu mistiedna iġibu santa b’ritratt tal-persuna li tpoġġew fil-kappella taċ-ċimiterju matul ix-xahar kollu ta’ Novembru


Kitba ta': Redentine Formosa
Ritratti/Filmati: Redentine Formosa u Carmel Saliba
 
  Previous    

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa