ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES
 
Disinn tal-Kampnari
 
  Disinn tal-kampnari tal-knisja Arcipretali taz-Żebbuġ, Ghawdex, kif approvat mill-Awtorita’ tal-Ippjanar nhar l-Erbgha 26 ta’ Gunju. Semplici, eleganti u dinjituzi. Fi ftit gimghat ohra jibda x-xoghol. Nigbdu habel wiehed u naslu zgur! 
 Kitba ta': L-Arcipriet Dun Gwann Sultana
Ritratt: Disinn approvat tal-kampnari
 
  Previous Next  

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa