ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES
 
25 Anniversarju mill-Ordinazzjoni Sacerdotali
  Fl-Okkazjoni tal-25 sena Anniversarju mill-Ordinazzjoni Sacerdotali tal-Kan. Dun Noel Saliba ser tigi ccelebrata Quddiesa ta' Radd il-Hajr lil Alla ghad-Don tas-Sacerdozju nhar is-Sibt, 6 t'Awwissu 2016, fis-7.00pm, fil-Knisja Parrokkjali, Matrici, Arcipretali u Santwarju ta' Santa Marija Assunta u Nkurunata fiz-Zebbug Ghawdex.

Wara kulhadd mistieden ghar-riceviment li ser isir fi Pjazza l-Assunta, fiz-Zebbug Ghawdex.

Kitba u Ritratt: L-invit ufficjali ta' Kan Dun Noel Saliba.

 
  Previous Next  

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa