ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES
 
Banners Tal-Festa
  Wara li ħafna talbuna biex nagħmlu Banners tal-Festa għal mal-galleriji, bjut... eċċ, inħabbru li saru numru ta’ banners (tal-canvas) tassew sbieħ bix-xbieha ta’ Santa Marija u elementi oħra tal-festa. Se jkunu jinbiegħu minn fuq iz-zuntier tal-Knisja nhar il-Ħadd 9 t’Awwissu (wara l-Quddies kollu) għall-prezz ta’ €40. Inħeġġukom takkwistaw waħda ħalli nkomplu nżejnu d-djar tagħna u aktar minn hekk tkunu qed tgħinu f’dak li fadal jinġabar għall-ispejjeż tal-festa!!!

Kitba ta: Fr. Ruben Micallef
 
  Previous Next  

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Cini