ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES
 
POGRAMM TAL-FUNERAL
TAL-KAN. KANTUR DUN KARM CINI

  IT-TNEJN 4 TA’ AWWISSU 2014 IŻ-ŻEBBUĠ GĦAWDEX

3.00p.m. Tluq mill-Kamra Mortwarja tal-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex
3.15p.m. Wasla tal-fdalijiet tal-Kan. D.Karm Cini fil-Kappella tal-Każin tal-Banda Santa Marija fejn ikun espost għall-pubbliku in-ġenerali
4.00p.m. Korteo għall-Knisja akkumpanjat mill-Banda Santa Marija
4.45p.m. Velja ta’ Talb (Għasar) fil-Knisja Parrokkjali immexxija mill-Kapitlu tal-Kolleġġjata tal-Bażilika tal-Għarb
5.00p.m. Quddiesa Funebri mmexxija minn Mons Isqof Mario Grech
6.30p.m. Difna fiċ-Ċimiterju tal-Parroċċa.

GRAZZI TA’ KOLLOX DUN KARM !

Agħtih o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem id-dawl ta’ dejjem jiddi lilu
jistrieh fil-paċi
 

AMEN


Kitba ta': Fr. Ruben Micallef

 
  Previous Next  

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Cini