3

     
ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES
"L-isbah gawrha ta' rahalna,

Warda tfewwah ma' kull rih,

Kewkba rzina, fanal jixghel,

T'Ghawdex taghna Glorja w'Gieh"
 

Latest Updates
Bullettin 12/08/2017
Events 08/08/2017
-- 08/08/2017
 
Messaġġ tal-Arcipriet
SEJĦULHA MA...
Hekk stedinna nsejħu lil Ommna Marija, l-Isqof tagħna Mario Grech, meta kien qiegħed imexxi Konċelebrazzjoni fil-Knisja Parrokkjali tagħna fl-okkażjoni tal-għeluq tas-Sena Kateketika Djoċesana, nhar l-Erbgħa, 7 ta’ Ġunju, 2017. Kellna quddiemna x-xbieha tal-Madonna ta’ Fatima li tagħha wkoll konna qegħdin niċċelebraw il-100 sena mid-dehriet li seħħew f’dan il-post lit-tfal ċkejknin Franġisku, Ġjaċinta u Luċija. Kellna magħna l-Katekisti kollha tad-Djoċesi li b’tant imħabba u dedikazzjoni jakkumpanjaw liż-żgħar tagħna fil-formazzjoni nisranija. Kellna ħafna familji bit-tfal li soltu jiġu għall-Erbgħat ta’ Santa Marija...

Sejħulha Ma... b’dik l-intimita` li biha tifel ċkejken isejjaħ lil ommu biex ma tħallihx waħdu fid-dlam, biex tagħtih dak li għandu bżonn: jiekol, jixrob...eċċ, biex twieżnu xħin ikun se jaqa’, biex issabbru u żżiegħel bih xħin ikun jibki, biex tagħmillu kuraġġ xħin jaħbat jaqta’ qalbu... eċċ.

Intogħġbot wisq din l-istedina u impressjonat lit-tfal, tant li waħda mill-Greżimandi tagħna fl-Ittra li kitbet lill-Isqof stess biex jagħtiha s-Sagrament tal-Konfermazzjoni, semmithielu din u qaltlu li minn dakinhar lill-Madonna hekk bdiet issejħilha.

U jien ħsibt li f’din is-sena speċjali, li nistgħu nsejħulha ‘sena marjana’ fl-okkażjoni tal-100 sena mid-dehriet ta’ Fatima, din l-istedina nestenduha għal ulied kollha ta’ din il-Parroċċa tagħna, Parroċċa Marjana, il-Parroċċa ta’ Santa Marija – anzjani, adulti, żgħażagħ u ċkejknin!

Sejħulha Ma... Xi grazzja kbira li tista’ tesprimi din il-kelma sabiħa – MA! Min jaf kemm lissinniha din il-kelma. U żgur li dejjem sibniha pronta biex tara x’għandna bżonn. L-Omm ċertament hija fost l-akbar, jekk mhux l-akbar rigal tal-bniedem. U x’vojt iħoss min m’għadux jista’ jlissen din il-kelma għax ommu m’għadhiex magħna... Imma tinsiex li int baqgħalek Omm oħra li bl-istess mod tħobbok u hi lesta biex tgħinek f’kull waqt u f’kull ċirkostanza...

Sejħilha Ma... x’ħin tħossok waħdek, x’ħin tħossok qed tagħżaq fl-ilma, x’ħin tħossok tfalli, x’ħin tħossok tgħejja fil-vjaġġ, x’ħin tħossok mimli difetti u dgħufijiet... imma

Sejħilha Ma... wkoll meta tħoss li hemm xi ħadd qed jaqbadlek f’idek u jgħinek timxi, meta tħoss lil xi ħadd qed jerfgħek mill-ħofra, meta tħoss li minkejja d-difetti u d-dgħufijiet tiegħek Alla qiegħed jagħmel miegħek ħwejjeġ sbieħ...

Dan hu l-awguri tiegħi lil kull wieħed u waħda minnkom f’din il-festa speċjali li qed niċċelebraw f’ġieħ l-Omm tagħna Marija mtellgħa s-Sema!

Grazzi mill-qalb lil kull min jgħin fil-Parroċċa u fil-Festa, mhux biss f’dawn il-jiem imma matul is-sena kollha!
 
Parish Mission Statement
The aim of a Parish is to bring together the people of different ages and backgrounds living in the community and helps them experience the love of God and to hear His work which dwelt among us in the person of Chris His Son. The Parish embraces all; everybody should feel at home among the others in order to live the values of the Gospel as the Church intends. In today’s fast moving world, the children of God are called to be witnesses among those with whom they live and work so that in simplicity and truth we become shining examples of the love of God incarnate in a society that craves for meaning and direction in a secular age.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa